ISO 9001:2008

Jednym z priorytetów firmy DIZAYN GROUP jest zadowolenie Klienta. W tym celu firma dba o rozwój oraz modernizację asortymentu, najwyższą jakość produktów oraz wysoki poziom usług. Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością, którego zasady powstały w oparciu o normę EN ISO 9001:2008.

 

Atesty/Aprobaty

Produkty DIZAYN GROUP produkowane są zgodnie ze standardami technologicznymi i jakościowymi. Wszystkie produkty posiadają odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

 

Gwarancja

System DIZAYN GROUP PP-R posiada 10-letnią gwarancją materiałową.

W przypadku gdy w ciągu 10 lat od daty sprzedaży (2 lata w przypadku narzędzi do systemu PP-R) ujawnią się fizyczne wady produktów, Firma EAGER FLOW zobowiązuje się je usunąć lub zapewnić dostawę elementów wolnych od wad.

Firma EAGER FLOW jest ubezpieczona na kwotę 2.000.000 zł. Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie realizację ewentualnych roszczeń wynikających z warunków gwarancji.