Produkty DIZAYN GROUP produkowane są zgodnie ze standardami technologicznymi i jakościowymi.

Wszystkie produkty posiadają odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.  

 

Atest Higieniczny - Rury i kształtki PP-R

Deklaracja zgodności - Rury jednorodne i kształtki PP-R

Deklaracja zgodności - Rura stabilizowana PP-R/Al/PP-R Oxy-Plus